Adres

Postbus 2, 1180 AA Amstelveen - Nederland

Telefoon

Nederland: +31 6 254 513 46 België: +32 4 930 855

Email

contact@haltesuriname.com

Halte Suriname

Welkom bij Halte Suriname

Halte Suriname is een project van de stichting Diaspora Events private netwerk organisatie die de eenheid in de samenleving wens te bevorderen, en ten doel stelt het bewustwordingsproces en samenhorigheid onder de Surinamers in Europa te bevorderen.

Stichting Diaspora Events is een maatschappelijke multiculturele organisatie.

Sranan Sani, Wi Sani!

Dream it, Believe it, make it happen

Stichting Diaspora Events gelooft in de kracht van verbinding en samenwerking. Waar mensen met elkaar samenwerken en allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben, daar ontstaat energie. De juiste energie om krachtige resultaten te boeken.

Daar zetten we ons graag voor in. Wij maken op deze manier van uw plan een succesvol project. Daadkrachtig, doortastend en doelgericht gaan we aan de slag. Altijd met respect voor de betrokkenen.

Onze visie

 • Wanneer je weet wie je bent en waar je vandaan komt, Wanneer je weet wat je krachten zijn en hoe je ze kunt inzetten, dan kun je een beweging tot stand brengen, en dan kun je situaties veranderen.
 • Verbinding brengen tussen: jongeren en ouderen, verbindingen met  diverse culturen binnen en buiten de Surinaamse gemeenschap in Nederland en België en hun omliggende steden, verbindingen tussen profit en non-profit sectoren, verbindingen bij Media en de Surinaamse gemeenschap de maatschappijen en onze achterban.
  Kortom, we staan voor Suriname en nog MEER.

Doelstelling

 • Ons doel is te verbinden door middel van kunst, cultuur, kennisoverdracht en gezelligheid met Suriname als rode draad. Hiermee willen we een stukje Surinaamse warmte teruggeven aan de bezoekers. Iedereen is welkom die affiniteit heeft met de Surinaamse cultuur. Stichting Diaspora Events draait geheel op vrijwilligers, met een passie voor het organiseren van events

Hoe?

 1. door het bundelen van de krachten van de Surinaamse diaspora, zodat een betere lokale vertegenwoordiging wordt bereikt;
 2. door het ontplooien van concrete activiteiten op het gebied van integratie, remigratie in de ruimste zin des woords,
 3. door het verzorgen van trainingen, lezingen, workshops en bijeenkomsten ter bevordering van de diaspora;
 4. door het begeleiden en bemiddelen tussen haar doelgroep en de overheid, in zowel België als in het buitenland.
 5. door het onderhouden van contacten met en samenwerken met organisaties, overheid, instellingen en ondernemingen die hetzelfde doel of nagenoeg hetzelfde doel nastreven in zowel binnen als buitenland
 6. door het (mede)organiseren van evenementen zoals het Diaspora Festival, Halte Suriname- Loket en meer….

Op 16 augustus 2018 heeft de proclamatie van stichting Diaspora Events in Amsterdam plaats gevonden.

De organisatiestructuur

Voor de aansturing van de stichting is een onderscheid gemaakt tussen een strategie/visie-vormend orgaan (het stichtingsbestuur) en een tactisch-operationele orgaan (het dagelijks bestuur). Hiervoor is gekozen om enerzijds te kunnen voorzien in de jaarlijkse doorstroom in operationele capaciteit (korte termijn activiteiten) in het dagelijks bestuur en anderzijds in continuïteit en behoud van kennis en ervaring (lange termijn aspecten) in het stichtingsbestuur.

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting en de afdeling in Antwerpen België en wordt gevormd door de hierna volgende personen:

 • 2018 Dhr. I. Koswal - (Voorzitter)
 • 2019 Dhr. S. Warde - (Secretaris-penningmeester)
 • 2019 Mw. E. Man - (Media en PR)
 • 2019 Dhr. C. Spier - (Adviseur)

Private stichting Diaspora Events afdeling Antwerpen - België

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting en de afdeling in Antwerpen België en wordt gevormd door de hierna volgende personen:

 • 2018 Dhr. I. Koswal - (Voorzitter)
 • 2019 Dhr. S. Warde - (Secretaris-penningmeester)
 • 2019 Mw. E. Man - (Media en PR)

Commissie Economische betrekkingen

 • Dhr. C. Spier

Commissie Onderwijs en Educatie, Sport en Zorg

 • Vacant (voorzitter)
 • Vacant
 • Vacant

Informatie Nederland

Dhr. I. Koswal

Postbus 7916
1008 AC Amsterdam

 • Mobiel & Whatsapp: +31 (0) 6 25 45 13 46
 • Email: info@stichtingdes.com
 • Bank ING Bank: IBAN: NL 14 INGB 0009 0055 39
 • KvK te Amsterdam: nr. 72305983

Informatie België

Alleen op afspraak

Bredabaan 371
2170 Merksem, Belgium

 • Mobiel & Whatsapp: +32 493 08 55 93
 • Email: info@stichtingdes.com
 • Bank ING Bank: IBAN: NL 14 INGB 0009 0055 39
 • KvK te Amsterdam: nr. 72305983

De betekenis van onze logo

Filantropisch = uit liefde voor Stichting = omdat de wet het nodig acht dat je een organisatiestructuur kiest, stichting vanwege de mate van zelfstandigheid Diaspora = de grootschalige verstrooiing of verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld Events = niet alleen een feestelijke gebeurtenis,zoals een festival, een ontwikkeling van de individu Suriname = wanneer je verandering wilt, moet je bij jezelf beginnen. Het gele poppetje staat voor de gemeenschap. Door deze te ondersteunen, te bedekken en te helpen kunnen wij samen ervoor zorgen dat wij ons ontwikkelingspotentieel vergroten. Wat tot uiting komt in de kracht, eenheid en de positie van de diaspora.