Stichting Collectief Overzee Suriname en Stichting Diaspora Events zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan op het gebied van operationele capaciteit.

Missie

Het vormen van een transnationale gemeenschap;

Het bundelen en inzetten van kennis, ondernemerschap en kapitaal, met als doel de integratie in Nederland te stimuleren en ter beschikking te stellen voor de nationale ontwikkeling van de Republiek Suriname;

Het opzetten van nieuwe instituten.

Doelstelling

  • Bevorderen en stimuleren van het bewustwordingsproces en de saamhorigheid onder de Surinamers in diaspora;
  • Het opzetten van een databank van kennis en kunde op elk terrein ter ondersteuning van Surinamers zowel in Nederland als in de Republiek Suriname;
  • Organiseren van handelsmissies naar Suriname;
  • De MKB ondernemers stimuleren om te investeren in Suriname;
  • Projectontwikkeling op het gebied van Werken, Wonen, Welzijn en Zorg in de Republiek Suriname.

Betekenis Logo stg. Collectief Overzee Suriname

  • De Surinaamse vlag is weergegeven in de vorm van de landkaart.
  • Deze is omgeven door een gele band.
  • De betekenis van de kleuren van de Surinaamse vlag die officieel in gebruik is genomen op 25 november 1975, bij de viering in het sportstadion van het bereiken van de onafhankelijkheid van het land. De vlag bestaat uit vijf horizontale strepen, van boven naar onderen in de kleuren groen (dubbele breedte), wit, rood (viervoudige breedte), wit en groen (dubbele breedte). In het centrum van de vlag bevindt zich een gele, vijfbenige ster.
  • Het rood symboliseert de vooruitgang en de strijd voor een beter bestaan; het wit staat voor vrijheid en gerechtigheid (vrede) en de kleur groen is symbool voor de vruchtbaarheid van het land. De ster symboliseert de hoop op een “gouden” toekomst oftewel, zoals scholieren wordt geleerd: eenheid. Volgens eerste president, Johan Ferrier, en Laatste gouverneur, (1975), is de positie van de punten nog onderwerp van debat geweest en werd ervoor gekozen twee punten omlaag te richten: ‘met beide benen stevig op de grond’.

bron: wikipedia

  • Zo symboliseert de gele banden om het land kaart heen de goudentoekomst en de rol de diaspora in het bereiken van dit doel.

Ons slogan:

“De kracht en de positie van de diaspora zal een weerspiegeling zijn van de mogelijkheden van de Republiek Suriname”