Beleid en visie

Binnen Young Mission worden jongeren uitgedaagd om op een volwaardige wijze deel te nemen aan de samenleving (binding); jongeren krijgen middelen aangereikt om hun studieloopbaan en talenten op een hoger niveau te brengen (vorming); en jongeren krijgen de kans om hun eigen identiteit te vormen door verantwoordelijkheden die geboden worden (gedragsbeïnvloeding). Bij Young Mission aanwezig zijn, betekent werken aan je zelf en aan je toekomst. Het ontmoeten van like-minded jongeren stimuleert jongeren in hun eigen ontwikkeling en in netwerkvorming.

Young Mission inspireert jongeren om te creëren bij het opzetten van nieuwe concepten, zoals maatschappelijke initiatieven, het organiseren van spraakmakende events en kunstvormen in een nieuw jasje steken. Young Mission biedt de nodige tools aan om het talent verder te professionaliseren. Uiteindelijk wordt er gezamenlijk gewerkt aan de realisatie van de ideeën en wordt het resultaat gepresenteerd.

Young Mission is gespecialiseerd in de organisatie van activiteiten die U wilt organiseren. Wij doen dit door vraaggericht te programmeren en aanbieders binnen te halen die activiteiten voor jongeren organiseren. Door theatervoorstellingen en de activiteiten van vele andere incidentele partijen, wordt een extra aanbod gecreëerd en een brede populatie aan (jongeren)publiek verworven. Deze vorm van programmeren zorgt ervoor dat er zonder veel extra kosten een aanvullend aanbod is voor jongeren.

Young Mission faciliteert dergelijke partijen graag. Wij helpen onder andere mee met de productie en promotie rondom Uw activiteiten. Young mission streeft ernaar om samen met de jongeren SMART werkwijzen te ontwikkelen waarbij jongeren gefaciliteerd worden vanuit hun eigen kracht. Op basis hiervan ontstaat er een passende basisvoorziening die bijdraagt aan kansrijke maatschappelijke participatie van (ook kwetsbare) jongeren.

De medewerkers van Young Mission zijn getraind op het gebied van coaching en begeleiding . Van uit het kenniscentrum Kenwerk, ontvangen zij achtergrondinformatie van diverse partijen. De hoofdtaak van de werkmeesters is het bieden van tools en aanvullende coaching aan jongeren binnen de leerwerk plekken. 

Dit doen zij door assessments af te nemen die meer inzicht verschaffen in de mogelijkheden van deze jongeren op het gebied van arbeidstoeleiding en/of het behalen van een startkwalificatie. De werkmeesters integreren daarbij de ambities en interesses van deze jongeren met hun kwaliteiten, cognitieve capaciteiten en (nog te ontwikkelen) vaardigheden. 

De werkmeesters ondersteunen tevens de praktijkbegeleiders binnen Young Mission met de begeleiding van jongeren op de werkvloer.